کتاب ها و جزوه های ابزاردقیق

استاندارد

این پست مرتبا بروزرسانی می شود.

دانلود کتاب اصول و مبانی ابزاردقیق نوشته حمید فضلعلی (واحد آموزش شرکت ملی گاز ایران) – دانلود

دانلود آموزش PFD و P&ID افشین نیلی احمدآبادی – دانلود