تفکیک کننده ها و انواع آنها در واحدهای بهره برداری

استاندارد

تفکیک کننده ها و انواع آنها

Separator


   سیال تولیدی از چاه های نفت به صورت دو فاز (گاز و نفت) و بعضی مواقع نیز سه فاز (گاز ، نفت و آب) تولید می گردد . برای به مصرف رساندن هر فاز به طور جداگانه باید‌آن ها را به نحوی از یک دیگر جدا نمود . این عمل جداسازی در ظروف مختلفی که تحت طراحی خاصی تهیه شده اند، انجام می گیرد . این ظروف به اصطلاح تفکیک کننده (Separators) یا جدا کننده نامیده می شوند .

به خواندن ادامه دهید