ایجاد ساختار سخت افزار ABB Plantguard با نرم افزار Plantgurad System Config

ABB Plantguard
استاندارد

پس از اجرای سخت افزار و نصب کارت ها در شاسی ها، باید ساختار سخت افزار نصب شده و ترتیب آن ها در نرم افزار System Config مشخص شود.

Plantguard System Config

Plantguard System Config

نکته: به کارت های شبکه هر NOD(کامپیوتر) مثل EWSها باید IP اختصاص داده شود.

پس از اختصاص IP به کامپیوتر، ابتدا باید تنظیمات ارتباط با Plantguard از طریق نرم افزار System Config انجام شود.

Plantguard System Config

Plantguard System Config

تنظیمات مربوط به ارتباط از طریق منوی Communications و گزینه Configure Port انجام می شود.

Communications - Configure Port

Communications – Configure Port

در پنجره باز شده دو تب وجود دارد. اگر برای اولین بار قرار است با CPU ارتباط برقرار شود از تب Serial استفاده می شود.

Config Port - Serial

Config Port – Serial

ولی اگر قبلا تنظیمات روی CPU انجام شده و IP کارت Communication Interface مشخص است، از تب Ethernet استفاده می کنیم.

ارتباط بین سیستم PlantGuard و سیستم های خارج از آن از طریق کارت Communication Interface انجام می شود. در نتیجه از طریق System Config باید به این کارت نیز IP اختصاص داده شود.

از منوی Communication گزینه Config Port باید همان IP که به کارت Communication Interface اختصاص داده شده وارد شود.

Plantguard Ethernet

Ethernet

 

بعد از انجام تنظیمات مربوط به Communications اقدام به نصب کارت ها در System Config می کنیم. برای این کار روی هر SLOT خالی راست کلیک کرده و کارت مورد نظر را از پنجره باز شده انتخاب می کنیم.

Plantguard Chassis Slots

Plantguard Chassis Slots

نکته: ترتیب قرارگیری کارت ها در SLOTها بسیار مهم است. به این معنی که هر کارت در هر SLOTیی نصب شد باید در همان شماره SLOT در نرم افزار نیز نصب شود و بالعکس.

Plantguard Cards

Plantguard Cards

 

 

بعد از نصب کارت ها و CPU از طریق منوی Files گزینه Write to TMR Processor اطلاعات را روی CPU دانلود می کنیم.

Plantguard Download

Plantguard Download

نکته: در هنگام دانلود، CPU نباید RUN یا ONLINE باشد.

Plantguard

Plantguard

 

نکته: محتوای CPU را می توان از طریق گزینه Upload در برنامه فراخوانی کرد.

Plantguard Upload

Plantguard Upload

 

از طریق منوی Template می توان برای هرکدام از کارت ها Template تعریف کرد.

Plantguard Templates

Plantguard Templates

 

مثلا برای تعریف Stateهای مختلف(سطح ولتاژ) از Threshold Template و برای تعییر رنگ LEDهای روی هر کارت و چشمک زن یا ثابت بودن آن ها در Stateهای مختلف از LED Template استفاده می شود.

Plantguard Template

Plantguard Template

در قسمت Template Name برای تم مورد نظر نام تعیین می شود. Module Type کارتی است که برای آن Template ساخته می شود. Template Type گزینه Template مورد نظر در طراحی سیستم انتخاب می شود. در انتها با فشردن کلید Edit Template پنجره دیگری برای تنظیمات Template باز می شود.

Plantguard Template Threshold

Plantguard Template Threshold

 

برای هر Template و کارت همین مراحل را تکرار می کنیم.

Plantguard Template LED

Plantguard Template LED

 

Plantguard Template List

Plantguard Template List

 

پس از ایجاد Templateها ساختار دوباره باید به CPU دانلود شود.

 

How to use ABB Plantguard System Configuration